Loading

Doç.Dr.

Gülden KAYA UYANIK

Faculty of Education

Educational Sciences

Contact

guldenk@sakarya.edu.tr

(264) 614 10 33

7-BİLDİRİLER :
1 EROĞLU AYSUN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Ortaokul Öğrencileri İçin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi - Türkçe - 2019
2 KARAÇAY SERCAN,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin K tk s - İngilizce - 2019
3 CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi ÖğrenmeOrtamında Yaşadıkları Zorluklar - Türkçe - 2019
4 CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi ÖğrenmeOrtamında Yaşadıkları Zorluklar - Türkçe - 2019
5 ZAFER GÜNEŞ DEMET,KAYA UYANIK GÜLDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM - ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETLERİNDE YAŞAM DOYUMLARININ ETKİSİ - İngilizce - 2018
6 ZAFER GÜNEŞ DEMET,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE HAZIR OLMA VE BİREYSEL YENİLİKÇİ OLMA DURUMLARI - İngilizce - 2018
7 HAMUTOĞLU NAZİRE BURÇİN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Sosyal Ağ Kullanma AmaçlarınınFarklı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Türkçe - 2018
8 CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Motivasyonel Stratejilerinin Belirlenmesi - Türkçe - 2018
9 GÜR ERDOĞAN DUYGU,ZAFER GÜNEŞ DEMET,KAYA UYANIK GÜLDEN - Öğretmen Adaylarının Kişilik Yapılarına Göre Akademik Branş Memnuniyetleri ve Öğretmenliğe Hazır Olma Durumları - Türkçe - 2018
10 GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,HAMUTOĞLU NAZİRE BURÇİN - Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi - Türkçe - 2018
11 HAMUTOĞLU NAZİRE BURÇİN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Kullanma Sıklıkları ile Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Türkçe - 2017
12 KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,HAMUTOĞLU NAZİRE BURÇİN - Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi - Türkçe - 2017
13 UYAR ŞEYMA,KAYA UYANIK GÜLDEN - Fen Bilimlerine Yönelik Öğrenme Modelinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi: PISA 2015 Örneği - Türkçe - 2017
14 KORKMAZ İLKNUR,YILMAZ ELİF,KAYA UYANIK GÜLDEN - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ - İngilizce - 2017
15 CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerine Etkisi - Türkçe - 2017
16 Günsel Enes,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Oyun Bağımlılığı İle İlgili Yazılan Tezlerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi - Türkçe - 2017
17 SAĞLAM HALİL İBRAHİM,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - 2012-2016 yılları arasında sınıf eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapısal incelenmesi - Türkçe - 2017
18 ZAFER GÜNEŞ DEMET,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM - Determınatıon Of The Pedagogıcal Formatıon Students’ Of Teachıng Professıon Perceptıons By Metaphors - Türkçe - 2017
19 GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM - Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerinin Yapısal İncelenmesi - Türkçe - 2017
20 KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜLER NEŞE,TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN,DEMİR SÜLEYMAN - Türkiye de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Çok Yüzeyli Rasch Modeli İle İncelenmesi - Türkçe - 2016
21 BAYIRLI HAKAN,KAYA UYANIK GÜLDEN - İyilikte Yarışan Sınıflar Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Değer Algılarına ve SosyalDuyarlılıklarına Etkisi - Türkçe - 2016
22 HAMUTOĞLU NAZİRE BURÇİN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Dijital Okuryazarlık Ölçeği Türkçe ye Uyarlama Çalışması - Türkçe - 2016
23 DEMİRHAN EDA,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimineİlişkin Tutumları - Türkçe - 2016
24 DEMİRHAN EDA,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimineİlişkin Tutumları - Türkçe - 2016
25 GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,DEMİRHAN EDA - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimineİlişkin Öz yeterlik Algıları - Türkçe - 2016
26 KAYA UYANIK GÜLDEN,UYAR ŞEYMA - INVESTIGATION OF SELF PEER AND TEACHER ASSESSMENT FOR PERFORMANCE TASK WITH GENERALIZABILITY THEORY - İngilizce - 2015
27 GÜLER NEŞE,TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN,KAYA UYANIK GÜLDEN,DEMİR SÜLEYMAN - İlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Uygulamadaki Yeterlikleri - İngilizce - 2014
28 GÜLER NEŞE,TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN,KAYA UYANIK GÜLDEN,DEMİR SÜLEYMAN - Fen Ve Teknoloji Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi - Türkçe - 2014
29 GÜLER NEŞE,KAYA UYANIK GÜLDEN - Üniversite öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin görüşleri ve çevresel tutumlari arasindaki ilişkinin araştirilmasi (Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bölümü örneği) - ISSN : 2146-7358 - İngilizce - 2013
30 KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜLER NEŞE - A study on multiple linear regression analysis - ISSN : 2146-7358 - İngilizce - 2013
31 KAYA UYANIK GÜLDEN,TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN,GELBAL SELAHATTİN - ÖĞRETIM ELEMANLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARINDANKIŞISEL ÖZELLIKLERI İLE İLGILI BEKLENTILERI- BIRÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI - ISSN : 2146-7358 - İngilizce - 2012
32 TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN,KAYA UYANIK GÜLDEN - Öğretmenlerin Özyeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi - Türkçe - 2012
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Uyanik, GK; Ertuna, L; - Examination of Testlet Effect in Open-Ended Items - SAGE OPEN - Vol.12 - ISSN : 2158-2440 - DOI : 10.1177/21582440221079849 - JAN 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000765745500001
2 Horzum, MB; Uyanik, GK; - An Item Response Theory Analysis of the Community of Inquiry Scale - INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING - Vol.16 - pp.206 - ISSN : 1492-3831 - English - Article - 2015 - WOS:000357189500011
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Uyanik, GK; Tolaman, TD; Kirtel, A; - How Does Large-Scale Assessments Affect Mother Tongue Lessons? - PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI - Vol.14 - pp.11 - ISSN : 2148-239X - DOI : 10.47750/pegegog.14.01.0 - English - Article - 2024 - WOS:001108930300023
2 Erdogan, DG; Gungoren, OC; Hamutoglu, NB; Uyanik, GK; Tolaman, TD; - The Relationship between Lifelong Learning Trends, Digital Literacy Levels and Usage of Web 2.0 Tools with Social Entrepreneurship Characteristics - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.21 - pp.45 - ISSN : 1848-5189 - DOI : 10.15516/cje.v21i1.2989 - English - Article - 2019 - WOS:000470087300003
3 Kaya Uyanik, G; Gusler, N; - Investigation of Concept Map Scores' Reliability: Example of Crossed Mixed Design in Generalizability Theory - HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION - Vol.31 - pp.97 - ISSN : 1300-5340 - Turkish - Article - 2016 - WOS:000374787300007
4 Teker, GT; Guler, N; Uyanik, GK; - Comparing the Effectiveness of SPSS and EduG using Different Designs for Generalizability Theory - EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE - Vol.15 - pp.635 - ISSN : 1303-0485 - DOI : 10.12738/estp.2015.3.2278 - English - Article - 2015 - WOS:000354605300007
5 Teker, GT; Guler, N; Uyanik, GK; Demir, S - ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS OF MEASUREMENT AND EVALUATION PRACTICES AND THEIR EFFICACY IN APPLICATION - PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS - Vol.30 - pp.1169 - ISSN : 1012-9367 - English - Article - 2014 - WOS:000356663000012
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Uyanik, GK; Tolaman, TD; Erdogan, DG; - Examination of Common Exams Held by Measurement and Assessment Centers: Many Facet Rasch Analysis - INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION - Vol.8 - pp.649 - ISSN : 2148-7456 - DOI : 10.21449/ijate.730977 - English - Article - 2021 - WOS:000690884200012
2 Ozdemir, B; Uyanik, GK; - Evaluation of a Developed Financial Literacy Program in High School Students - PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI - Vol.11 - pp.26 - ISSN : 2148-239X - 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000669444500003
3 Ozdemir, B; Kaya Uyanik, G; - Evaluation of a Developed Financial Literacy Program in High School Students - PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI - Vol.11 - pp.26 - ISSN : 2148-239X - 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000669444500003
4 Kaya Uyanik, G; Tolaman, TD; Erdogan, DG; - Examination of Common Exams Held by Measurement and Assessment Centers: Many Facet Rasch Analysis - INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION - Vol.8 - pp.649 - ISSN : 2148-7456 - DOI : 10.21449/ijate.730977 - 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000690884200012
5 Kaya Uyanık, G; Gelbal, S. - Investigation of Two Facets Design With Generalizability In Item Response Modeling - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology - Vol.9/1 - pp.17-32 - ISSN : 1309 – 6575 - DOI : 10.21031/epod.349718 - 2018
6 Kaya Uyanik, G; Guler, N; Tasdelen Teker, G; Demir, S; - Investigation of Scale Development Studies Conducted in Educational Sciences Published in Turkey by Many-Faceted Rasch Model - JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD - Vol.8 - pp.183 - ISSN : 1309-6575 - DOI : 10.21031/epod.291367 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000449667400002
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Gulden Kaya-Uyanik Duygu Gur-Erdogan Ozlem Canan-Gungoren - Examination of the Relationship between Prospective Teachers’ Occupational Anxiety and Technological Pedagogical Content Knowledge by Canonical Correlation - International Journal of Educational Methodology - Vol.5/3 - pp.407-420 - ISSN : 2469-9632 - DOI : 10.12973/ijem.5.3.407 - 2019
2 Özlem CANAN GÜNGÖREN, Duygu GÜR ERDOĞAN , Gülden KAYA UYANIK - Examination of Preservice Teachers’ Lifelong Learning Trends by Online Information Searching Strategies - Malaysian Online Journal of Educational Technology - Vol.7/4 - pp.60-80 - DOI : 10.17220/mojet.2019.04.005 - 2019
3 Uyar, Ş., Kaya Uyanik, G. - Fen Bilimlerine Yönelik Öğrenme Modelinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi: PISA 2015 Örneği - Kastamonu Eğitim Dergisi - pp.497 - DOI : 10.24106/kefdergi.2570 - tur - paper - 2019 - TRDizin
4 Taşdelen Teker, G., Demi̇r, S., Kaya Uyanik, G., Güler, N. - Fen Bilimleri Dersi Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeliyle Analizi - Kastamonu Eğitim Dergisi - pp.139 - DOI : 10.24106/kefdergi.2417 - tur - paper - 2019 - TRDizin
5 Canan Güngören, Ö., Gür Erdoğan, D., Kaya Uyanik, G. - Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi - Sakarya University Journal of Education - pp.111 - DOI : 10.19126/suje.346975 - tur - paper - 2018 - TRDizin
6 Taşdelen Teker, G., Kaya Uyanik, G., Demi̇r, S., Güler, N. - Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Uygunluğunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - pp.183 - DOI : 10.21031/epod.291367 - tur - paper - 2017 - TRDizin
7 Güler, N., Kaya Uyanik, G., Taşdelen Teker, G., Demi̇r, S. - Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Uygunluğunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - pp.183 - tur - paper - 2017 - TRDizin
8 Canan Güngören, Ö., Hamutoğlu, N., Kaya Uyanik, G., Gür Erdoğan, D. - Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe 'ye Uyarlama Çalışması - Ege Eğitim Dergisi - pp.408 - tur - paper - 2017 - TRDizin
9 Kaya Uyanik, G., Güler, N. - Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.97 - tur - paper - 2016 - TRDizin
10 Özlem Canan Güngören, Duygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık, Eda Demirhan - An Examination of Postgraduate Theses Written About the Gifted - International Online Journal of Educational Sciences - Vol.8/4 - pp.20-30 - ISSN : 1309-2707 - 2016
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Gülden KAYA UYANIK, Neşe GÜLER, Gülşen TAŞDELEN TEKER, Süleyman DEMİR - Fen Bilimleri Dersi Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeliyle Analizi - Kastamonu Eğitim Dergisi - Vol.27 - pp.139-150 - 2019
2 Duygu GÜR ERDOĞAN Gülden KAYA UYANIK Özlem CANAN GÜNGÖREN - An Examination of Postgraduate Theses Written About Active Learning - Sakarya University Journal of Education - Vol.8/1 - pp.111-125 - DOI : 10.19126/suje.346975 - 2018
3 Gülden Kaya Uyanık Duygu Gür Erdoğan Şeyma Uyar - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETİM YÖNTEM- TEKNİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI - Journal of Research in Education and Teaching - Vol.7/3 - pp.92-101 - ISSN : 2146-9199 - 2018
4 Nazire Burcin Hamutoglu, Ozlem Canan Güngören, Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gür Erdogan - Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması - Ege Eğitim Dergisi - Vol.18(1) - pp.408-429 - DOI : 10.12984/egeefd.295306 - 2017
5 Eda DEMİRHAN, Gülden KAYA UYANIK, Özlem CANAN GÜNGÖREN, Duygu GÜR ERDOĞAN - An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey - Journal for the Education of Gifted Young Scientists, - Vol.4/2 - pp.14-27 - ISSN : 2149- 360X - 2016
6 Şeyma Uyar Gülden Kaya Uyanık - INVESTIGATION OF PISA 2012 COGNITIVE ITEMS IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING BASED ON CULTURE - Journal of Research in Education and Teaching - Vol.5/3 - pp.230-240 - ISSN : 2146‐9199 - 2016
7 Neşe Güler, Gülden Kaya Uyanık , Gülşen Taşdelen Teker - Comparison of classical test theory and item response theory in terms of item parameters - European Journal of Research on Education - Vol.2 - pp.1 - ISSN : 2147 - 6284 - January - 2014
8 Gülden KAYA UYANIK, Gülşen TAŞDELEN TEKER, Neşe GÜLER - AN INVESTIGATION OF GOODNESS OF MODEL DATA FIT: EXAMPLE OF PISA 2009 MATHEMATICS SUBTEST - International Journal on New Trends in Education a nd Their Implications - Vol.4319 - pp.188 - ISSN : 1 309-6249 - july - 2013
9 Gülden Kaya Uyanık, Neşe Güler - A Study on Multiple Linear Regression Analysis - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Vol.106 - pp.234 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2013.12.027 - december - 2013
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KAYA UYANIK GÜLDEN, GENÇASLAN DUYGU, KOCAMAN ESRA NUR, GÜNDOĞDU MERVE - Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2023
2 KAYA UYANIK GÜLDEN, GENÇASLAN DUYGU, KARDEŞ ORHAN - Öğretmenlerin Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılığının İncelenmesi - 2023
3 KAYA UYANIK GÜLDEN, GENÇASLAN DUYGU, ŞAHİN ZELİHA - Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Sürecine İlişkin Kavrayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2023
4 KAYA UYANIK GÜLDEN, ELKUT FARUK, ELKUT İREM - Uzaktan Eğitim Süreçleri Sonrasında Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - 2022
5 ATAOĞLU SERAP, KAYA UYANIK GÜLDEN, KIZMAZ BİLAL - Öğretmenlerin Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterliklerinin İncelenmesi - 2022
6 YILDIRIM BETÜL, ÖZDEMİR BURKU, KAYA UYANIK GÜLDEN - 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine İlişkin Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma . - 2020
7 Nazire Burçin HAMUTOGLU, Özlem CANAN GUNGOREN, Duygu GUR ERDOGAN, Gülden KAYA UYANIK - Öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarını kullanma sıklıkları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi - 2017
8 Gülden KAYA UYANIK, Duygu GUR ERDOGAN, Özlem CANAN GUNGOREN, Nazire Burçin HAMUTOGLU, - Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi - 2017
9 GÜLDEN KAYA UYANIK , ŞEYMA UYAR - INVESTIGATION OF SELF, PEER AND TEACHER ASSESSMENT FOR PERFORMANCE TASK WITH GENERALIZABILITY THEORY - 2015
10 GÜLDEN KAYA UYANIK;GÜLŞEN TAŞDELEN TEKER; - İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE UYGULAMADAKİ YETERLİKLER - 2014
11 Gülşen Taşdelen Teker, Gülden Kaya Uyanık, Neşe GülerGÜLŞEN TAŞDELEN TEKER; GÜLDEN KAYA UYANIK; NEŞE GÜLER; - The Study of Pre-Service Teahcers’ Competency Perceptions on Measurement and Assessment (The Sample of Sakarya University) - 2014
12 Gülşen TAŞDELEN TEKER, Neşe GÜLER, Gülden KAYA UYANIKGÜLŞEN TAŞDELEN TEKER; NEŞE GÜLER; GÜLDEN KAYA UYANIK; - Estimating generalizability analyses by SPSS and EduG programs and comparison of the results - 6-9 June - 2013
13 Gülden KAYA UYANIK, Neşe GÜLER - A STUDY ON MULTIPLE LINEAR REGRESSION ANALYSİS - 25 / 27 June - 2013
14 Neşe GÜLER, Gülden KAYA UYANIK - THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VIEWS OF READING BOOK AND ENVIRONMENTAL ATTITUDE OF UNIVERSITY STUDENTS - 25-27 JUNE - 2013
15 Gülden KAYA, Gülşen TAŞDELEN TEKER - Expectations of Lecturers from Teacher Candidates about Their Characteristics: A Scaling Study - 5-7 haziran - 2012 - SAU
16 Gülden KAYA , Selahattin GELBAL. Neşe GÜLER - Application of Generalizability Theory to Fill-in Concept Map Assessment - 5-7 JUNE - 2012
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 NEŞE GÜLER, GÜLŞEN TAŞDELEN TEKER, GÜLDEN KAYA UYANIK, SÜLEYMAN DEMİR - İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE UYGULAMADAKİ YETERLİKLERİ - 2014
2 Neşe GÜLER, Gülden KAYA UYANIK, Gülşen TAŞDELEN TEKER - THE STUDY OF THE COMPARISON OF CLASSICAL TEST THEORY AND ITEM RESPONSE THEORY - 19/21 June - 2013
3 Gülden KAYA UYANIK, Gülşen TAŞDELEN TEKER, Neşe GÜLER - AN INVESTIGATION OF GOODNESS OF MODEL DATA FIT: EXAMPLE OF PISA 2009 MATHEMATICS SUBTEST - 25-27 APRIL - 2013
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Doç. Dr. Neşe GÜLER , Öğr. Gör. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER , Araş. Gör. Gülden KAYA UYANIK , Araş. Gör. Süleyman DEMİR - Fen ve Teknoloji Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi - 2014
2 NEŞE GÜLER; GÜLDEN KAYA UYANIK; SÜLEYMAN DEMİR; - Fen ve Teknoloji Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi - 2014
3 Gülşen TAŞDELEN TEKER, Gülden KAYA UYANIK - Öğretmenlerin Özyeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi - 19-21 EYLÜL - 2012 - SAU
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yrd. Doç. Dr. Gülden KAYA UYANIK, Doç. Dr. Neşe GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER, Arş Gör. Süleyman DEMİR - Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi - 2016
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Neşe GÜLER, Gülden KAYA UYANIK, Gülşen TAŞDELEN TEKER - Genellenebilirlik Kuramı - Pegem Akademi Yayıncılık - pp.152 - 2012
2 GÜLER NEŞE,KAYA UYANIK GÜLDEN,TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN - Genellenebilirlik Kuramı - Pegem A - 2012
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 KAYA UYANIK GÜLDEN - İlk ve Orta Öğretimde Değerler Eğitimi Uygulamaları Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Tüm Derslerin Etkinlik Örnekleri - Pegem Akademi - 2023
2 KAYA UYANIK GÜLDEN - Pedagojik Anlayışın Uzaktan Eğitime Uyarlanması - PEGEM AKADEMİ - pp.141 - 2021
3 Kaya Uyanık, G. - Pedagojik Anlayışın Uzaktan Eğitime Uyarlanması (Eds) Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler - Pegem Akademi - 2021
4 Kaya Uyanık,G.; Çalışkan H, - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ, CENGİZ DÖNMEZ, KUBİLAY AYZICI (ed), SOSYAL BİLGİLERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - PEGEMA - 2015
5 KAYA UYANIK GÜLDEN,ÇALIŞKAN HÜSEYİN - Sosyal Bilgiler Öğretimi - Pegem A - 2015
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Kaya Uyanık, G. - Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Eds); Çıkarımsal İstatistikler:Fark Testleri - Pegem Akademi - 2021
2 KAYA UYANIK GÜLDEN - Eğitimde Araştırma Yöntemleri - PEGEM - pp.776 - 2021
3 KAYA UYANIK GÜLDEN - Psikoloji için İstatistiksel Metodlar - Pegem A - pp.177 - 2017
4 GÜLDEN KAYA UYANIK - PSİKOLOJİ İÇİN İSTATİSTİKSEL METOTLAR, (YAŞAR BAYKUL (ed), ORTALAMALARA UYGULANAN HİPOTEZ TESTLERİ - PEGEMA - 2017
5 GÜLDEN KAYA UYANIK, - Sosyal Bilimler İçin İstatistik Neşe GÜLER (ed.) , Doğrusal Regresyon - PEGEMA - 2016
6 GÜLDEN KAYA UYANIK - Sosyal Bilimler İçin İstatistik Neşe GÜLER (ed.) , Çoklu Regresyon Analizi - PEGEMA - 2016
7 KAYA UYANIK GÜLDEN - Sosyal Bilimler İçin İstatistik - PegemA - 2016
8 KAYA UYANIK GÜLDEN - Sosyal Bilimler İçin İstatistik - Pegem A - pp.193 - 2016
2.4 B-TÜBİTAK (1002, 3001) DESTEKLİ PROJEDE ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 TÜRKİYE'DE YARGI KURUMUNA İLİŞKİN GÜVEN ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ SERDAR GÜLENER, YAKUP KÖSEOĞLU, GÜLDEN KAYA UYANIK, BÜNYAMİN BEZCİ - Vol.38,272 - 116K531 - 2018
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Neşe GÜLER,Gülşen TAŞDELEN TEKER,Gülden KAYA UYANIK,Süleyman DEMİR - Sakarya İlinde Görevli İlköğretim öğretmenlerinin ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Uygulamadaki Yeterlilikleri - Vol.19500 - 5 - 20120600003 - 2012 - SAU-BAP -2012-06-00-003
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Sakarya University Journal of Education
Sakarya University Journal of Education
Sakarya University Journal of Education
Sakarya University Journal of Education
BİLDİRİLER
Öğretmenlerin Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılığının İncelenmesi
Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Sürecine İlişkin Kavrayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Uzaktan Eğitim Süreçleri Sonrasında Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Öğretmenlerin Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterliklerinin İncelenmesi
2023 Eğitim Vizyonu Belgesine İlişkin Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma .
Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Ortaokul Öğrencileri İçin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin K tk s
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi ÖğrenmeOrtamında Yaşadıkları Zorluklar
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Sosyal Ağ Kullanma AmaçlarınınFarklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Motivasyonel Stratejilerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Kişilik Yapılarına Göre Akademik Branş Memnuniyetleri ve Öğretmenliğe Hazır Olma Durumları
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETLERİNDE YAŞAM DOYUMLARININ ETKİSİ
ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE HAZIR OLMA VE BİREYSEL YENİLİKÇİ OLMA DURUMLARI
2012-2016 yılları arasında sınıf eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapısal incelenmesi
Determınatıon Of The Pedagogıcal Formatıon Students’ Of Teachıng Professıon Perceptıons By Metaphors
FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK ÖĞRENME MODELİNİN ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ: PISA 2015 ÖRNEĞİ
Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerinin Yapısal İncelenmesi
Oyun Bağımlılığı İle İlgili Yazılan Tezlerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Kullanma Sıklıkları ile Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerine Etkisi
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Türkiye de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Çok Yüzeyli Rasch Modeli İle İncelenmesi
İyilikte Yarışan Sınıflar Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Değer Algılarına ve SosyalDuyarlılıklarına Etkisi
Dijital Okuryazarlık Ölçeği Türkçe ye Uyarlama Çalışması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimineİlişkin Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimineİlişkin Öz yeterlik Algıları
INVESTIGATION OF SELF PEER AND TEACHER ASSESSMENT FOR PERFORMANCE TASK WITH GENERALIZABILITY THEORY
İlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Uygulamadaki Yeterlikleri
Fen Ve Teknoloji Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi
Üniversite öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin görüşleri ve çevresel tutumlari arasindaki ilişkinin araştirilmasi (Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bölümü örneği)
A study on multiple linear regression analysis
ÖĞRETIM ELEMANLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARINDANKIŞISEL ÖZELLIKLERI İLE İLGILI BEKLENTILERI- BIRÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI
Öğretmenlerin Özyeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Türk Hemşireleri Deprem Yönetim Modeli (TÜHEM-DYM)'nin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanması
Çevrim İçinden Sınıf İçine: COVID-19 Dönemi İngilizce Öğretmenliği Mezunlarına Yönelik Bir Mentorluk Programı Geliştirilmesi
İngilizce Öğretmenliği Programına Yönelik Yenilikçi Bir Öğretmenlik Uygulaması Modeli Geliştirilmesi
TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Nitelikli Soru Nasıl Yazılır? Bilişsel gelişim sürecine göre soru yazma, sınıf içi ölçme ve değerlendirme araçlarında geçerlilik, güvenirlik, madde yanlılığı ve bilişsel tanı modellerine dayalı değerlendirme
Türkiye de Kayaç Örnekleri Ve Sunumu
Türkiye’xxde Yargı Kurumuna İlişkin Güven Algısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirilmesi
Sakarya İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Aktif Öğrenme Yeterliliklerini Artırma
Sakarya İlinde Görevli İlköğretim öğretmenlerinin ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Uygulamadaki Yeterlilikleri
KİTAPLAR
İlk ve Orta Öğretimde Değerler Eğitimi Uygulamaları Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Tüm Derslerin Etkinlik Örnekleri
Pedagojik Anlayışın Uzaktan Eğitime Uyarlanması
Eğitimde Araştıma Yöntemleri
Psikoloji için İstatistiksel Metodlar
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Genellenebilirlik Kuramı
MAKALELER
Examination of Testlet Effect in Open-Ended Items
The Relationship Between Cognitive Absorption and Digital Literacy Skills among Secondary School Students
Examination of Common Exams Held by Measurement and Assessment Centers: Many Facet Rasch Analysis
Evaluation of a financial literacy program developed for high school students
Fen Bilimlerine Yönelik Öğrenme Modelinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi: PISA 2015 Örneği
Fen Bilimleri Dersi Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeliyle Analizi
Examination of Preservice Teachers’ Lifelong Learning Trends by Online Information Searching Strategies
Examination of the Relationship between Prospective Teachers’ Occupational Anxiety and Technological Pedagogical Content Knowledge by Canonical Correlation
The Relationship between Lifelong Learning Trends, Digital Literacy Levels and Usage of Web 2.0 Tools with Social Entrepreneurship Characteristics.
Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETİMYÖNTEM- TEKNİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Madde Tepki Modellemesinde Genellenebilirlik İle İki Yüzeyli Desenlerin İncelenmesi
Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi Ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmetiçi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi
Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Uygunluğunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi
Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Uygunluğunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi
Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması
An Examination of Pre service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey
An Examination of Postgraduate Theses Written About the Gifted
PISA 2012 BİLİŞSEL MADDELERİNİN KÜLTÜRE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUBAKIMINDAN İNCELENMESİ
Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği
An Item Response Theory Analysis of the Community of Inquiry Scale
Comparing the Effectiveness of SPSS and EduG using Different Designs for Generalizability Theory
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS VIEWS OF MEASUREMENT AND EVALUATION PRACTICES AND THEIR EFFICACY IN APPLICATION
Comparison of classical test theory and item response theory in terms of item parameters
UZMANLIK ALANLARI
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme